Nya ansökningsinstruktioner att använda från 21 mars 2017.
Läs mer här.

Alla Beviljade anslag

 

På denns sida presenteras en lista på alla de ansökningar som har beviljats projektmedel sedan 1999.


Klicka på en ansökan för att få upp mer detaljer och i många fall redovisning av projektet.


Denna funktion är idag endast tillgänglig för projekt från och med 2001 och detaljbild visas än så länge i webbplatsens gamla utseende. Länkar från detaljbilden fungerar ej.


2016 - Totalt beviljade medel: 12 460 000 SEK

2016-6 A more holistic approach for breeding: including quality from a value chain perspective
2016-12 En interventionsstudie om klimatvänliga och ekologiska matvanor som främjar en god tarmflora samt bidrar till hållbar hälsa och miljöutveckling
2016-29 Saline organic: perspectives for saline organic products, saline organic cropping systems, and a saline food chain
2016-35 Participation in mind and body exercises and its relation to self-healing processes
2016-36 Lignan-rich whole grain consumption - effects on cardiometabolic risk factors and gut microbiota
2016-47 Tarmflora hos barn och ungdomar med neuropsykiatrisk sjukdom: en ny möjlighet till behandling
2016-49 Klokt mot sot
2016-58 Earthworm interaction with plant diseases, potential agents for biological control in agriculture. Case: Fusarium Head Blight in Uruguay
2016-61 Integrated outcomes for integrated care - Evidence-based assessment of integrated healthcare interventions for pain
2016-62 Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingsförsök med ekologisk och konventionell odling i Önnestad, Skåne
2016-68 Insektspollinations påverkan på mineralkoncentration och lagringstid av ekologiska äpple
2016-82 Animal self-medication and human medicinal practice: from Asian elephant feeding behavior to human pharmacopeia
2016-84 MISTRAL - Mistletoe therapy in primary and recurrent inoperable pancreatic cancer
2016-85 Näringsrika och smakliga fermenterade svenska ekologiska baljväxter
2016-88 Trends of cadmium concentrations in organic and conventional wheat from a long-term field experiment

2015 - Totalt beviljade medel: 10 210 000 SEK

2015-4 Unga vuxnas övergång till växtbaserad ekologisk mat som självterapeutisk process
2015-11 Ground cover management in organic apple orchards in South Africa: Trade-offs between above- and belowground ecosystem services
2015-17 Närodlad edamame - nytt hälsosamt livsmedel för dagens konsumenter
2015-20 Instrumentutveckling för mätning av utveckling i hälsa och lidande utvecklad i antroposofisk vårdmiljö
2015-60 On-farm' seed priming: an ecological & sustainable disease management strategy
2015-65 Healthy plants from healthy soils: Resilience and stability of organic cropping systems
2015-70 Exploring the potential of using stable isotopes as biomarkers for organic food consumption in epidemiological studies
2015-72 Existentiell Genomik: En prospektiv studie om effekter av multimodal rehabilitering och integrativ vård på genomstabilitet - samt eventuella samba
2015-74 En kunskapssammanställning: Helhetssyn i växtskyddet i ekologisk odling, samt effekter på hälsa och biologisk mångfald av eko-bekämpningsmedel
2015-76 Research into nutritive value and anticancer properties of blueberry and raspberry fruit from biodynamic, organic and conventional production
2015-85 Livsstil och allergi - betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets tidiga uppväxt - Aladdin-studien

2014 - Totalt beviljade medel: 10 370 000 SEK

2014-1 Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingsförsök med biodynamisk, ekologisk och konventionell odling
2014-35 Effekt av yoga på blodtryck och livskvalitet hos patienter med högt blodtryck i primärvården
2014-37 Existentiell Genomik: En prospektiv studie om effekter av multimodal rehabilitering och integrativ vård på genomstabilitet – samt eventuella samband
2014-44 Instrumentutveckling för mätning av utveckling i hälsa och lidande utvecklad i antroposofisk vårdmiljö
2014-55 Hållbar produktion av vallbaljväxter i ekologiska odlingssystem
2014-60 Bemötande inom primärvården
2014-61 Studier av markens långsiktiga bördighetsegenskaper, produktionsförmåga och odlingsprodukternas kvalitet i biodynamisk odling
2014-63 Development and Implementation of a Permanent Regulatory Framework for Anthroposophic Medicinal Products in Europe
2014-64 Research into health effects of ancient wheat species varieties compared to modern varieties
2014-69 Innovativa klimatåtgärder i ekologisk produktion
2014-70 Does organic food affect mRNA expression in humans? A potential cross-kingdom regulatory link between agriculture and human health
2014-84 Mjuk massage vid smärta: en interventionsstudie bland äldre multisjuka personer på vård- och omsorgsboende
2014-92 Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – att odla och äta från perenna system, steg 3
2014-93 Developing best practice networks of health in organic agricultural systems

2013 - Totalt beviljade medel: 12 110 000 SEK

2013-2 Kan musikterapi hjälpa stamcellstransplanterade barn och ungdomar tillbaka in i livet?
2013-6 Är ekologisk mat bättre för hälsan? Effekten av ekologisk mat på halten av diklorofenoler i blodplasma och allergisk sensibilisering
2013-9 Inventering av upptaget av tungmetaller i ekologiskt odlade växthusgrönsaker
2013-10 Pesticidfri jordgubbsodling via fröbehandling
2013-12 Kan man förebygga allergi genom att ge barnet smakportioner tidigt?
2013-14 Yield stability and sustainability in protein forage crop, faba bean - Utilisation of synergism in plant rhizosphere
2013-16 Nutritional quality of locally adapted cereal cultivars in organic farming
2013-23 Does long-term gut colonization with yeasts protect against allergy development?
2013-32 Mindfulness Based Childbirth and Parenting
2013-39 Hjärnfunktioner hos kvinnor med kronisk insomni – förändras dessa efter behandling med öronakupunktur? En PET-studie
2013-40 Writing of PhD-thesis: “Towards a new, dynamic concept of health”
2013-43 Träning av Zhineng Qigong för patienter med långvariga ländryggsproblem - en pilotstudie
2013-44 Användningen av ayurveda inom hälsofrämjande verksamhet i Sverige
2013-58 Deltagande i mental träning och avslappningsövningar i relation till självskattad hälsa och läkemedelsanvändning
2013-59 International Safety study on Osteopathy in Children, The VOKO study
2013-63 Making the results of evolutionary breeding in spring wheat functional for farmers, using a chain perspective
2013-65 Exploring Caregiving Aspects of Anthroposofic Integrative Care for Persons with Chronic Widespread Pain
2013-127 Stepwise Improvement of a Biocrystallisation Assay for Examining Effects of Homeopatic Preparations Using Cress Seedlings

2012 - Totalt beviljade medel: 6 800 000 SEK

2012-10 Akupunktur vid spädbarnskolik - en multicenter RCT som på BVC jämför standardiserad akupunktur, individuellt punktval och ingen akupunktur
2012-13 Anthroposophic Integrative Care in Sweden - Comparative Effectiveness Research of Ideas-driven Non-profit Health Care Service
2012-26 Utvärdering av biokol och typ av stallgödsel för att förbättra växtnäringshushållningen i ekologisk odling
2012-27 Receptiv musikterapi för kvinnor behandlade för gynekologisk cancer
2012-31 MEST - massage efter stroke
2012-43 Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige - att odla och äta från perenna system, steg 2
2012-51 En randomiserad kontrollerad pilotstudie i Compassionate Mind Training för anhöriga till cancerpatienter.
2012-52 Design of Study: Are children in preschools that serve organic food healthier?
2012-54 A randomized placebo-controlled trial on the effect of rhythmic massage therapy on cancer-related fatigue in breast cancer patients
2012-58 “Improving the natural resistance of children through organic nutrition”
2012-66 Further Development of Methodologies for Sustainability Assessment and Monitoring in Organic/Ecological Agriculture
2012-68 TP Organics: strengthen the position of agro-ecological and organic food and farming within EU research programmes beyond 2013

2011 - Totalt beviljade medel: 5 200 000 SEK

2011-14 Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige - att odla och äta från perenna system
2011-17 Effects of and experiential Mind-Body Skills course on self-reflection, empathy and openmindedness of nursing students
2011-21 Massagens påverkan vid utmattningssyndrom
2011-33 Discovering new drugs to treat tuberculosis by screening extracts of African plants traditionally, used to treat infections.
2011-37 Osynliga Mirakel - en multikulturellt kommunikation av ekosystemtjänster
2011-58 Att pröva och utvärdera en integrativ behandlingsmetod vid stressrelaterad ohälsa
2011-59 Öronakupunktur vid sömnsvårigheter hos vuxna med beroende av bensodiazepiner och bensodiazepinderivat
2011-61 Kan vi förebygga allergi utveckling hos barn med ett kombinerat kosttillskott av mjölksyrabakterier och fiskfettsyror till mor och barn?
2011-66 Receptiv musikterapi för kvinnor medicinskt behandlade för gynekologisk cancer
2011-73 Effect of heating and electromagnetic radiation on homeopathic preparations of Stannum metallicum
2011-74 Reviewing and Developing Health Concepts for Ecological Agriculture

2010 - Totalt beviljade medel: 6 055 000 SEK

2010-7 Herbal medicine among the Miskitu
2010-21 Naturen, kulturen och samhället
2010-22 Modell för strategisk planering av lokalt anpassade företag inom ekologisk råvaruproduktion och förädling
2010-33 The effects of a probiotic supplement on gut microbiota, immunity and necrotizing enterocolitis in very premature children
2010-53 Kan vi förebygga allergi genom tillförsel av naturliga mjölksyrebakterier till modern under graviditeten och barnet under första levnadsåret
2010-62 Odlingsåtgärder för allsidig växtnäringsförsörjning, god skörd och hög näringskvalitet i ekologiska odlingssystem - år 2
2010-64 Kartläggning av smittkällor för utbrott av rödsjuka hos ekologiska värphöns
2010-69 Den generella effekten av ekologiskt lantbruk på biologisk mångfald
2010-85 Transcendental Meditation or Hynotherapy for the Treatment of Children with Tension-type Headache
2010-89 An evolutionary breeding approach to improve bread quality of spring wheat for low input organic farming systems
2010-100 Towards Cademario in Sweden - Exploring barriers and facililtators in the development of contemporary integrative care

2009 - Totalt beviljade medel: 6 990 000 SEK

2009-6 Integrativ behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa?
2009-11 Towards Cademario in Sweden - Exploring barriers and facilitators in the development of contemporary integrative care
2009-20 Odlingsåtgärder för allsidig växtnäringsförsörjning, god skörd och hög näringskvalitet i ekologiska odlingssystem
2009-23 Multifunctional legumes for organic cropping systems
2009-45 Honey and its novel lactic acid bacteria - a key role in future wound management?
2009-46 Tarmflorans roll vid hälsa och sjukdom - fortsatta studier
2009-47 Comparative milk proteomics and metabolomics: A pilot study on effects of roughage and horn status on cow milk.
2009-64 En aktiv mark ger hälsosamma livsmedel
2009-76 Internationell kunskapsspridning om hur myndigheter kan underlätta för medborgarna att minska miljöpåverkan från sin livsmedelskonsumtion

2008 - Totalt beviljade medel: 7 995 000 SEK

2008-11 Komplementär och alternativ medicinsk (KAM) behandling i relation till hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
2008-14 Nyupptäckta mjölksyrabakterier i binas honungsproduktion - lösningen på honungens gåta?
2008-23 Tarmflorans roll vid hälsa och sjukdom - fortsatta studier
2008-27 Förberedelser för framtagning av helt ekologisk och helt komposterbar fibertäckduk att användas i perennodling i ekologisk produktion
2008-33 Differences in micronutrient content of organically and conventionaly grown produce: A metabolomics approach
2008-43 Effekt av Qigong och fysisk träning på personer med långvarig nacksmärta med avseende på funktionsförmåga och livskvalite
2008-44 Resursbevarande och näringsmässigt adekvat matsedel baserad på inhemskt producerade vegetabilier
2008-58 Exploring new ways - facilitation, systemic research and decision making
2008-59 Hudnära vård på BB - delarbete om amning
2008-62 Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) - det kvinnliga metabola syndromet - effekt av elektroakupunktur och fysisk träning
2008-66 Bright light therapy as a novel treatment for subjects with irritable bowel syndrome with concommitant signs of winter depression
2008-69 The Methodology of Personalized Medicine: Integration of anthroposophic medicine and conventional medicine
2008-79 Utvärdering av gårdsbaserad biogasproduktion med fast stallgödsel i ekologisk odling
2008-82 Örter för bekämpning av bladmögel i ekologisk potatisodling - stärkt växtförsvar och ökad skörd
2008-87 Framtidens lantbruk - klimatanpassat, resurssnålt, högintensivt

2007 - Totalt beviljade medel: 9 437 500 SEK

2007-1 Mineralutsöndring och basbelastning
2007-4 Social and cultural dimensions of disease curing: Exploring initiated hunters' (Dozobele) knowledge on traditional medecine in West Africa
2007-6 Gurgling med äggantikroppar för att förhindra candidainfektioner hos personer med nedsatt immunförsvar
2007-7 När gula fläcken åldras - Att med alternativa metoder mildra konsekvenserna av åldersförändringar i gula fläcken, AMD
2007-9 Farm seed opportunities
2007-11 Polycystisk ovarie syndrom (PCOS) - det kvinnliga metabola syndromet - effekt av elektroakupunktur och fysisk träning
2007-13 Kurkulturer
2007-17 Virvlat vatten: eventuell effekt vid bevattning av tomat och gurka samt verkan på jord och mikrobiell flora
2007-21 Naprapati eller läkarrådgivning vid rygg- och nackbesvär. En långtidsuppföljning av resultaten i en randomiserad kontrollerad studie
2007-23 Tarmflorans roll vid hälsa och sjukdom
2007-24 Optimisation of newly developed biocrystalisation method for examining gluten quality, with perspectives for wheat breeders and processors, and ...
2007-30 Mikrobiologisk organismbank, för tillämpad praktisk och samhällsnyttig bioteknisk forskning
2007-32 Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier, Högskolan i Gävle
2007-34 Spädbarn med kolik - en randomiserad kontrollerad studie om akupunkturs effekt på kolik
2007-37 Örter för bekämpning av bladmögel i ekologisk potatisodling
2007-38 Kan ultrasvak biofotonemisjon brukes som et mål på naeringsmidlers vitalkvalitet?
2007-39 Moderna psykoterapimetoder - en integrativ inriktning
2007-41 Energiskolan i Bohuslän - en integrativ behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa
2007-42 Är beräkningar av emergi-fotavtryck användbara för bedömning av framtida möjligheter till livsmedelsförsörjning med förnyelsebara resurser?
2007-45 Förbehandling av frön och unga plantor - för ett bättre liv i växthus och på fält
2007-47 Långtidsuppföljning av effekterna av probiotika-tillförsel under avvänjningen på tarmflora, immunologisk utveckling och förekomsten av allergier och ...
2007-48 Odlingsrelaterad näringsberikning av råvaror
2007-53 På jakt efter den perfekta moroten - inverkan av platsgivna faktorer och olika kulturåtgärder på egenskaperna hos ekologiskt odlad morot
2007-54 Utvärdering av ekologiska jordgubbar avseende sundhet, härdighet, smak samt innehåll av fenoler med antioxidativ aktivitet
2007-56 Verkan av olika former av stallgödsel och användning av biodynamiska preparat för utvecklingen av marken bördighetsegenskaper
2007-58 The roles of neutral oligosaccharides in human breast milk and of the intestinal microbiota on immune maturation and allergy development in children

2006 - Totalt beviljade medel: 10 705 000 SEK

2006-7 The role of neutral oligosaccharides in human breast milk and intestinal microbiota on immune maturation and allergy development in children
2006-9 Zinks tillgänglighet i traditionella matberedningar i Mali
2006-10 Stråsädessorters odlingsvärde - ny provningsmetodik för ekoodling
2006-16 Effekter och kostnader av magmassage vid förstoppning
2006-21 Förbättrar rötning av grönmassa kvaliten hos kålväxter
2006-23 Mikrobiologisk organismbank för tillämpad praktisk och samhällsnyttig bioteknisk forskning
2006-27 Samernas läkeväxter - en sammanställning
2006-29 Hur är biologiska mekanismer och livsstil kopplade till psykologiskt välbefinnande hos kvinnor?
2006-30 På jakt efter den perfekta moroten - inverkan av platsgivna faktorer och olika kulturåtgärder på egenskaperna hos ekologiskt odlat morot
2006-32 Ekologiskt kretsloppsjordbruk och samhällsutveckling till skydd för Östersjöns miljö forskningsinformation rörande hittills uppnådda resultat samt planering av fortsatta studier
2006-33 Att utveckla allergi eller inte - en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer?
2006-38 Case studies of innovative local food networks: uncovering successful organizational, logistical and marketing strategies
2006-40 Örtextrakt i ekologisk potatisodling
2006-42 Senapsmjöl mot ogräs i ekologisk grönsaksproduktion - pilotstudie
2006-43 Utvärdering av ekologiska jordgubbar (selektioner/utländska sorter) avseende sundhet, härdighet, smak samt innehåll av fenoler med antioxidativ aktivitet
2006-44 Livsstil och allergi - betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets tidiga uppväxt
2006-46 Adventisternas hälsolinje i Sverige
2006-52 Hjälp till självhjälp - framtidens motto för understödjande behandling av infektionssjukdomar?
2006-53 Planeringsanslag för att kunna bygga upp partnerskap kring ekokommunutveckling och samarbete kring psykosocial hållbar utveckling mellan Sverige och Kenya
2006-54 Framgångsfaktorer för produktion och förädling av ekologiska livsmedel i lokalt anpassad skala
2006-58 Plantago major (groblad) som sårförband
2006-62 En explorativ och omvårdnadsteoretisk studie av upplevd effekt
2006-65 Towards integrative care in emergency medicine
2006-67 Pilotprojekt Deltagardriven forskning på försöksgårdar
2006-68 Kan biodynamisk/ökologisk kvalitet vises å ha helsemessig betydning?
2006-69 Virvlat vatten: effekt och verkan på jord, urlakning och tillväxtfördel/näringsinnehåll hos tomat och gurka
2006-70 Bidrag för seminarium i riksdagshuset
2006-71 Swedish Forum on Integrative Medicine 2007

2005 - Totalt beviljade medel: 3 500 000 SEK

2005-6 Development of biocrystallisation method for examining effects of homeopathic metal potencies on germinating seeds
2005-14 Nitrat i grönsaker som skydd mot hjärtkärlsjukdom
2005-16 Effekter av växtöstrogener på kärlnybildning, tillväxtfaktorer och lokala hormonnivåer i normal human bröstvävnad in vitro och in vivo
2005-20 Plantago major (groblad) som sårförband
2005-26 Modern psychotherapeutic methods - an integrative approach
2005-28 Do neutral oligosaccharides in human breast milk influence the gut flora and innume reactions in the neonate
2005-33 Att utveckla allergi eller inte - en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer?
2005-35 Ekologiska skogsmiljäers betydelse för rehabilitering av stressrealterade sjukdomar
2005-36 Fritt foderval och hel spannmål till värphöns på bete
2005-42 Deltagardriven forskning - inverkan, påverkan, etablering
2005-45 Samspel markmikroorganismer och organiska gödselmedel för bättre kvalitet
2005-46 Propagation of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.): roles of its two symbionts N2-fixing Frankia and mycorrhizal fungi for improved plant establis
2005-48 Användning av blåmussla som foder- och näringstillskott med relevans till förekomst av miljögifter

2004 - Totalt beviljade medel: 5 510 000 SEK

2004-3 Ekologiskt kretsloppsjordbruk - metod att minimera växtnäringsförluster till Östersjön
2004-18 Analysis of neutral oligosaccharides in breast milk from atopic and non-atopic women
2004-20 Tvärvetenskapligt projekt om hälsa och medicinhistorisk forskning samt publikation av hälsoböcker
2004-22 Nutrigenomic study of mechanisms of colon cancer protective effects of a probiotic bacteria - identification of genes accessible to dietary manipulate
2004-24 Probiotikas effekt vid sekretorisk otit - kliniska, bakteriella och immunologiska aspekter
2004-31 Framtagande av lokalanpassade stråsädessorter för ekologisk odling genom deltagande forskning
2004-34 Nygammal biologisk metodik kan stimulera växters hälsa och kvalitet
2004-36 Svenska på schweiziska kurorter under 1900-talet och förbindelserna med hälsorörelsen i Sverige
2004-39 Maten och mikroberna på bondgården - vad är det som förmedlar skyddet mot allergi?
2004-43 Sökandet efter hälsan. Allergikers användning av alternativ medicin
2004-52 På jakt efter den perfekta moroten - inverkan av platsgivna faktorer, odlings- och vidareförädlingsåtgärder samt våra värderingar på egenskaperna hos ...
2004-55 Musselmjöl istället för fiskmjöl i ekologiskt foder
2004-57 Hälsoeffekter av strukturerat vatten hos människan
2004-62 Utveckling och utvärdering av ekologiska lantbrukssystem
2004-73 Integrative medicine in primary health care

2003 - Totalt beviljade medel: 4 295 000 SEK

2003-5 Samspel mellan hönshållning och oljeväxtodling, år 2
2003-13 Stress och psykobiologisk reaktivitet vid allergi
2003-16 Effekt av fysisk träning och Qigong på patienter med kronisk nacksmärta
2003-25 Utveckling och utvärdering av ekologiska lantbrukssystem
2003-28 Utveckling av analysmetodik för glukosinolater i Brassicaväxter
2003-36 Kväveformens inverkan på produktkvalitet - innehåll av vitamin C och glukosinolater i vitkål
2003-41 Ny handbok i ekologiskt lantbruk
2003-46 Primärprevention genom tillförsel av probiotiska bakterier
2003-51 Participatory supply chain mangagement for the sustainable development of local agrifood networks
2003-53 Alger som biostimulerande medel och biogödselmedel i ekologisk odling
2003-54 Stimulering av kroppsegen NO produktion med kosttillskott i behandling och prevention av infektion
2003-56 Vetenskaplig dokumentation på Ekhaga försöksgård
2003-59 Normalflorans beroende av kostvanor, betydelse för sjukdomsrisk och probiotika-utveckling: kartläggning med molekylär bioteknik och datorstöd
2003-62 Nutritionella effekter av nya livsmedel från svampförädlad spannmål

2002 - Totalt beviljade medel: 6 500 000 SEK

2002-2 Strategiskt utvecklingsarbete i enlighet med Aktionsplan 2005 - uppföljning och fördjupning
2002-4 Stimulering av kroppsegen NO produktion med kosttillskott i behandling och prevention av infektion
2002-10 Betydelsen av de i komjölk naturligt förekommande konjugerade linolsyror för mitokondriell energiförbrukning och kroppssammansättning hos människa
2002-14 Psykologiska faktorer och immunfunktion hos allergiker under stress
2002-18 Cardiovascular effects of Chinese red yeast rice
2002-21 Primärprevention av allergi genom tillförsel av probiotiska bakterier
2002-25 Kunskapsprocesser i ett hållbart jordbruk - framväxten av nya kunskaps- och informationssystem inom svenskt jordbruk
2002-30 En randomiserad kostinterventionsstudie, i vilken en teoretisk idealkost prövas gentemot "normalkost" vid behandling av reumatoid artrit
2002-31 Effekt av fysisk träning och Qigong på patienter med kronisk nacksmärta
2002-34 Betydelsen av diet och livsmönster med avseende på intestinala infektioner och allergi i tidig barndom; konsumentkunskap, attityder och behov
2002-41 Är bruttoprimärproduktion en användbar indikator på ekosystemets förmåga att generera ekosystemtjänster?
2002-42 Food pictures - Validation and standardization of the biocrystallization method.
2002-44 Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och brukare - i samverkan för ett rikt odlingslandskap
2002-45 Utveckling och utvärdering av ekologiska lantbruksystem
2002-49 Samspel mellan hönshushållning och oljeväxtodling
2002-55 Probiotisk behandling med laktobaciller vid infektiösa och inflammatoriska tillstånd i tarmen
2002-63 Människan och den medicinska mångfalden: 2003 års skandinaviska forskningskonferens om alternativ och komplementär medicin

2001 - Totalt beviljade medel: 10 095 300 SEK

2001-5 Hormonella effekter av yoga och taktil massage, två alternativmedicinska metoder
2001-7 Odlingsåtgärder för att begränsa brunröta och potatisvirus inom ekologisk potatisodling
2001-14 Nya analytiska metoder för och analys av tarmens mikrobiologiska ekosystem hos nyfödda
2001-16 Beteendevetanskapliga aspekter vid eksem
2001-23 Biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk
2001-30 Ekologiskt lantbruk och biologisk mångfald - en förstudie
2001-34 Fortlöpande basdokumentation av djuren och djurrelaterade funktioner på Ekhaga försöksgård
2001-35 Psykologiska faktorer och immunfunktion hos astmatiker och allergiker under stress
2001-37 Psykologiska faktorer och immunfunktion hos astmatiker och allergiker under stress
2001-39 Etik i ekologisk djurhållning
2001-40 Mikrobiell tarmflora, genuttryck och hälsa
2001-46 Behandling av baljväxtrika vallar för kvävereglering i ekologiska växtföljder
2001-47 Ekologisk potatisodling - växtskydd, växtnäring och kvalitet
2001-54 Sammanställning av registrerade data rörande växtskadegörare på Ekhaga försöksgård
2001-58 Utrustning till Ekhaga försöksgård
2001-59 Leg condition, behaviour and health of two genotypes of chickens in indoor and outdoor environments
2001-64 Planering av interventionsstudie av hållbar livsmedelskonsumtion
2001-74 Utveckling av mobil utrustning i ekologisk svinproduktion
2001-78 Försök med miljömedvetna och uthålliga odlingsformer
2001-80 Ogräsreglering i växtföljder med och utan djurhållning
2001-81 Utvecklingsplan för ekologiskt lantbruk
2001-82 Studentprojekt vid Ekhaga försöksgård
2001-83 Tilläggsansökan för analyser i projekt: Ekologisk potatisodling

2000 - Totalt beviljade medel: 3 283 000 SEK

2000-1 Driftsledning vid Ekhaga försöksgård
2000-2 År 2 - Odlingsåtgärder för att begränsa brunröta och potatisvirus inom ekologisk odling
2000-3 Ogräsreglering i växtföljder med och utan djurhållning
2000-4 Åtgärder mot klumprotsjuka
2000-5 Ekologisk odling av kepalök - ogräsreglering, växtnäring och miljöpåverkan
2000-6 Ekologisk potatisodling - växtskydd, växtnäring och livscykelanalys
2000-7 Värdering av resursanvändning i mjölkproduktion - en metodjämförelse
2000-8 Forskning om kvalitet på matvaror
2000-9 Utveckling av uthålliga strategier för näringstillförsel till växthustomat: Inverkan på näringsläckage, skörd samt tomatens smak och kvalitet
2000-10 Development of a Whole Farming Systems Approach for Ekhaga - Helhetssyn Ekhaga försöksgård
2000-11 Medel för genomförande av Ekhagadagen 2000
2000-12 Integration av gäss i uthålligt lantbruk - studentprojekt på Ekhaga försöksgård
2000-13 Deltagande forskning: Växtodlingsgruppen - Mellersta Sverige (Enköping)
2000-14 Dokumentation av projekte "Rehabilitering av unga Fibromyalgipatienter"
2000-15 Uppbyggnadsstöd av en psykoterapiinstitution på högskolenivå
2000-16 Färdigställande av maskinhall - Ekhaga försöksgård

1999 - Totalt beviljade medel: 4 961 418 SEK

1999-1 Teknisk utrustning till Centrum för uthålligt lantbruk
1999-2 Datorutrustning för dokumentationsarbete vid Ekhaga försöksgård
1999-3 Försök med jordbruksredskap delvis tillverkade av koppar
1999-4 Tre studentprojekt vid Ekhaga försöksgård sommaren 1999
1999-5 Projekt Biologisk Mångfald
1999-6 Dokumentation Ekhagasvin
1999-7 Hönsprojekt Ekhaga försöksgård
1999-8 Ogräsreglering i växtföljder
1999-9 Agromiljömedicinskt forskningsprogram
1999-10 Teknisk utrustning till CUL's informationsverksamhet
1999-11 Datorutrustning för dokumentation av försök vid Ekhaga försöksgård
1999-12 Erfarenhetsutbyte SLU / USA
1999-13 Ekologisk trädgård SLU
1999-14 Driftledning o försöksplanering Ekhaga försöksgård 1999+2000
1999-15 Ekologisk/ekonomiska analys av lantbrukets roll i en uthållig utveckling 1999-2001
1999-16 Ogräsreglering (fortsättn.)
1999-17 Fjärilslarver i kålodling
1999-18 Biologisk mångfald 2000
1999-19 Broilers, boskap och värphöns
1999-20 Mot bättre vetande - vägar till kunskapsutveckling om det Biodynamiska kiselpreparatet
1999-21 Studentprojekt vid Ekhaga försöksgård
1999-22 Pedagogisk demonstrationsodling vid Ekhaga försöksgård
1999-23 Promenadslinga/info.häfte om … Ekhaga försöksgård
1999-24 Kallväxthus vid Ekhaga försöksgård
1999-25 Ekologiska slaktkycklingar
1999-26 Ekonomi vid Ekhaga försöksgård
1999-27 Försök med olika odlingsformer 1999/2000+2000/2001
1999-28 Stipendium
1999-29 Odlingsåtgärder för att begränsa brunröta … år 2000
1999-30 Medel till utredning om det ekologiska lantbrukets växtnäringsförluster
1999-31 Undersökning av växtnäringssituationens långsiktiga förändring på en ekologiskt odlad gårdEkhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2017 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2017-03-29