Dahlmanska utredningen


Utlåtande angående Ekhagastiftelsens allmänna ändamål

Fyra år efter Gösta Videgårds bortgång tillsatte Ekhagastiftelsen 1956 en utredning under ledning av f.d. justitierådet Gunnar Dahlman för att få ett mera fullständigt utlåtande angående Ekhagastiftelsens allmänna ändamål än det som tidigare förelåg.


Den 9 september 1957 presenterades utredningen till stiftelsens styrelse.


Utredningen finns för nedladdning på länkar till höger.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2018 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2020-08-24