Ansökningsunderlag

Spara ner formuläret till din dator och använd Acrobat Reader eller Adobe Acrobat för att fylla i formuläret.

Använder du en Mac-dator?
» Använd inte det inbyggda programmet Preview för att fylla i formuläret då detta kan orsaka fel!

Använd inte webbläsaren för att fylla i formuläret!
» Om du använder webbläsaren för att fylla i formuläret är risken stor att vi kommer att ha problem med den sparade filen.

Använd bara Acrobat Reader (freeware) eller Adobe Acrobat för att fylla i formuläret. Gör inga förändingar i formulärets layout/format.

Ladda ner Acrobat Reader

Acrobat Reader är gratis att ladda ner och använda.

Nerladdningsbara filer