Ekhagastiftelsens konferensserie:

 

Stiftelsen har för avsikt att framöver regelbundet arrangera vetenskapliga konferenser inom stiftelsens kärnområden - ekologiskt lantbruk och alternativ/komplementär medicin.
Syftet med konferenserna är att erbjuda en mötesplats där nationella och internationella forskare kan mötas för en diskussion kring forskning relevant för Ekhagstiftelsens ändamålsparagraf; vad den står idag och vad som krävs för en god forskning i framtiden.


I april 2010 arrangerade Ekhagastiftelsen en 2-dagars vetenskaplig konferens på temat Integrativ Medicin samt Tarmekologi och Allergi. Under konferensen presenterade internatinellt erkända experter aktuell forskning och utblick för framtiden. Ett antal projekt som erhållit betydande finansiering från Ekhagastiftelsen presenterade också sin forskning. Runt 60 föreläsare och deltagare hade bjudits in att medverka vid konferensen som hölls på Villa Källhagen i Stockholm.


En dokumentation om konferensen (Conference Proceedings) har tagits fram och består av en kort presentation av stiftelsen, följt av ett antal forskningsområden som erhållit stöd. Proceedings innehåller även sammanfattningar av presentationer, vetenskapligt program samt populärvetenskaplig sammanfattning av Ekhagastiftelsens forskningsprojekt.


För att läsa mer om konferensen klicka på Proceedings till höger i denna bild.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2018 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2020-08-24