Ekhagastiftelsen

Beviljade projekt: 2001-46

Ansökan

Formulär

Tidplan

Projekt

Projekttitel:

Behandling av baljväxtrika vallar för kvävereglering i ekologiska växtföljder


Kontaktinformation:

Sökande: Karin Svanäng
Adress: Centrum för uthålligt lantbruk
SLU
Box 7047
750 07 Uppsala
E-post: karin.svanang@cul.slu.se
Telefon: 018-672085


Förvaltande organ:
Centrum för uthålligt lantbruk, SLU
Beviljade medel: 275 000 kr
   
Ingen ytterligare information on detta projekt finns för närvarande tillgänglig på våra webbsidor
 

Box 34 012, 100 26 Stockholm

© Ekhagastiftelsen, Webmaster, senast uppdaterad: 2009-12-17