Nya ansökningsinstruktioner att använda från 21 mars 2017.
Läs mer här.

Tidplan för hantering av Ansökningar

 

Beslut om utdelning av bidrag sker normalt en gång per år under hösten och för år 2017 ser tidsplanen ut enligt följande:


» Sista ansökningsdag är 20 maj 2017, då ansökan ska vara oss tillhanda (poststämpel gäller ej!).

» Ansökningar ska skickas per e-post till stiftelsen.

» Det påskrivna 2-sidiga ansökningsformuläret ska skickas per post till stiftelsens Box-adress!

» OBS! Bud eller pakettjänster (tex DHL, Jetpak) kan ej leverera till Box-adresser.

» Om ansökan önskas levereras personligen eller genom kurir måste stiftelsen kontaktas per e-post eller telefon/telefonsvarare senast en vecka innan sista ansökningsdag.

» Vetenskapliga rådet utvärderar ansökningar.

» Vetenskapliga rådet träffas under augusti och sammanställer rekommendation till stiftelsens styrelse.

» Ekhagastiftelsens styrelse planerar att ta beslut om utdelning av anslag på möte i början av oktober.

» Brev med utfall skickas ut till samtliga sökande ca en vecka efter mötet.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2017 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2017-03-29