Tidplan för hantering av Ansökningar

 

Beslut om utdelning av bidrag sker normalt en gång per år under hösten och för år 2022 ser tidsplanen ut enligt följande:


» Sista ansökningsdag är 20 maj 2022, då ansökan ska vara oss tillhanda (poststämpel gäller ej!).

» Ansökningar ska skickas per e-post till stiftelsen.

» Det påskrivna 2-sidiga ansökningsformuläret ska skickas per post till stiftelsens Box-adress!

» På grund av Corona-pandemin kan sökande från utanför Sverige skicka det påskrivna ansökningsformuläret per e-post som scannad PDF-fil. Vi vill fortfarande även ha formuläret som ett ifyllt PDF-formulär, så det är två filer med ansökningsblanketten som i detta fall behöver skickas per e-post!

» OBS! Bud eller pakettjänster (tex DHL, Jetpak) kan ej leverera till Box-adresser.

» Om ansökan önskas levereras personligen eller genom kurir måste stiftelsen kontaktas per e-post eller telefon/telefonsvarare senast en vecka innan sista ansökningsdag.

» Vetenskapliga rådet utvärderar ansökningar.

» Vetenskapliga rådet träffas under augusti och sammanställer rekommendation till stiftelsens styrelse.

» Ekhagastiftelsens styrelse planerar att ta beslut om utdelning av anslag på möte i början av oktober.

» Brev med utfall skickas ut till samtliga sökande ca en vecka efter mötet.

» Deadline för nästa ansökingsomgång är 20 maj nästa år.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2018 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2020-08-24