Tidplan för hantering av Ansökningar

 

Beslut om utdelning av bidrag sker normalt en gång per år under hösten och för år 2017 ser tidsplanen ut enligt följande:


» Sista ansökningsdag är 20 maj 2017, då ansökan ska vara oss tillhanda (poststämpel gäller ej!).

» Ansökningar ska skickas per post till stiftelsens Box-adress!

» OBS! Bud eller pakettjänster (tex DHL, Jetpak) kan ej leverera till Box-adresser.

» Om ansökan önskas levereras personligen eller genom kurir måste stiftelsen kontaktas per e-post eller telefon/telefonsvarare senast en vecka innan sista ansökningsdag.

» Vetenskapliga rådet utvärderar ansökningar.

» Vetenskapliga rådet träffas under augusti och sammanställer rekommendation till stiftelsens styrelse.

» Ekhagastiftelsens styrelse tar beslut om utdelning av anslag på möte i september.

» Brev med utfall skickas ut till samtliga sökande ca en vecka efter mötet.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2010 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2016-11-01