Uppdateringar på vår webbplats

 

2016-10-01: Diverse uppdateringar.

 

2015-01-16: Ansökningsregler och tidplan för 2015 uppdaterad.

 

2013-08-20: Tidplan för ansökningsomgång 2014 uppdaterad.

 

2012-06-16: Tidplan för ansökningsomgång 2013 uppdaterad.

 

2012-04-19: Ny ansökningsblankett och instruktioner.

 

2011-07-04: Tidplan för ansökningsomgång 2012 uppdaterad.

 

2010-10-20: Proceedings från Ekhagastiftelsens konferensserie: Medicin 2010.

 

2010-10-13: Information om beviljade anslag för 2010 utlagd.

 

2010-06-13: Tidplan för ansökningsomgång 2011 uppdaterad.

 

2010-04-13: Lansering av webbplats i ny design.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2010 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2016-11-01