Välkommen till Ekhagastiftelsen

 

Ekhagastiftelsen grundades redan 1944 av Gösta Videgård och stödjer sedan dess vetenskaplig forskning inom ekologiskt lantbruk samt komplementär och biologisk medicin.


Vi är en av de större stiftelserna i Sverige som ger medel till forskning och har sedan 1999 har bidragit med över 189 miljoner kronor till forskningprojekt inom våra prioriterade områden.


På vår webbplats finns bland annat information gällande vilken forskning vi stöder, vilka projekt som har fått anslag och hur man ansöker om medel.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2018 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2020-08-24