Beviljade anslag

 

Ekhagastiftelsen grundades redan 1944 av Gösta Videgård och stödjer sedan dess vetenskaplig forskning inom ekologiskt lantbruk samt komplementär och biologisk medicin.


Vi är en av de större stiftelserna i Sverige som ger medel till forskning och har sedan 1999 bidragit med över 189 miljoner kronor till forskningprojekt inom våra prioriterade områden.


På dessa sidor vill vi sprida information om alla de projekt som vi har bidragit med medel till. I dagsläget finns det information för alla beviljade projekt sedan 2001.

-->


Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2018 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2020-08-24