Utveckling av DNA-baserad jordanalys för ärtrotröta ökar hållbar produktion av baljväxtbaserade livsmedel
Diarienr: 2021-51
Kontaktperson: Zahra Omer
Förvaltande organ: HS Konsult AB
Land: Sverige
Beviljade medel: 1 900 000 kr
  • 2021-51

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81