Ekhagastiftelsens styrelse

 

Stiftelsens styrelse består av:

» Helena Dandenell, ordförande
» Arne Sjöström
» Bo Ennerberg
» Hubertus Videgård
» Mats-Eric Nilsson


Stiftelsens vetenskapliga råd består av:

» Torkel Falkenberg, Ordförande. Docent, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
» Ann-Marie Dock-Gustavsson, AgrD, Jordbruksverket
» Axel Mie, Karolinska Institutet - SÖS
» Georg Carlsson, Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
» Miek Jong, Associate Professor Health Sciences, Mittuniversitetet, Sundsvall
» Walter Osika, Karolinska Institutet




Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2018 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2020-08-24