Nya ansökningsinstruktioner att använda från 21 mars 2017.
Läs mer här.

Ekhagastiftelsens styrelse

 

Stiftelsens styrelse består av:

» Helena Dandenell, ordförande
» Arne Sjöström
» Bo Ennerberg
» Hubertus Videgård
» Mats-Eric Nilsson


Stiftelsens vetenskapliga råd består av:

» Torkel Falkenberg, Karolinska Institutet, ordförande
» Ann-Marie Dock-Gustavsson, Jordbruksverket
» Axel Mie, Karolinska Institutet - SÖS
» Erik Steen Jensen, Professor vid Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
» Miek Jong, Managing Director Nutrition & Health, Louis Bolk Institute, Driebergen, The Netherlands; Associate Professor Health Sciences, Mittuniversitetet, Sundsvall
» Walter Osika, Karolinska Institutet
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2017 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2017-03-29