Kostnader i Budget

 

Ekhagastiftelsens styrelse har under de senaste åren diskuterat bland annat huruvida medel ska beviljas till att täcka allmänna omkostnader vid universitet och högskolor utöver de direkt projektrelaterade kostnaderna. Styrelsen har en restriktiv syn på detta och anser att beviljade forskningsmedel inte ska gå till kostnader som inte är direkt relaterade till projekten stiftelsen sponsrar. Vissa overhead-kostnader kan vara relevanta, som till exempel kostnader för ekonomiadministration eller IT, men måste i framtiden specificeras.


Ekhagastiftelsens styrelse har beslutat att från och med 2008 tillämpa samma regler som gäller för Wallenbergstiftelserna gällande vilka kostnader som stiftelsen kan ge bidrag till. Därför har stiftelsen våren 2008 publicerat nya regler gällande budgetering av kostnader vid ansökan. Dessa nya regler återfinns i ansökningsmaterialet samt på stiftelsens webbsida.


Till höger finns länk till de regler som gäller för Wallenbergstiftelserna.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2010 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2016-11-01