Vem kan söka anslag

 

Ekhagastiftelsen har inga begränsningar vad gäller från vilket land en ansökan kommer.


För ansökningar som inte kommer från Europa eller Nordamerika (USA och Kanada) kräver vi att en sådan ansökan har ett samarbete med en svensk samarbetspartner. Samarbetspartnern måste vara praktiskt involverad i genomförandet av projektet.


Vi har heller inga formella krav på att det bara kan vara en institution (universitet, högskola, forskningsinstitution, etc.) som kan söka anslag. Vi välkomnar ansökningar från alla (även privatpersoner) men observera att vi har krav på att en ansökan/projekt ska vara vetenskapligt uppbyggd och resultatet utvärderbart.


Det är möjligt att söka stipendiemedel från stiftelsen, men detta beviljas i regel endast för forskningsrelaterade projekt. Vi finansierar inte grundutbildning.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2017 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2018-04-12