Development of an Evidence-Based Decision Aid on Complementary and Alternative Medicine (CAM) for Parents of Children with Cancer in Norway
Diarienr: 2020-76
Kontaktperson: Trine Stub
Förvaltande organ: DNatl Research C. in Complementary & Alternat Med
Land: Norge
Beviljade medel: 1 200 000 kr

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81