Samodling av åkerböna och ärt i ekologiska odlingssystem
Diarienr: 2020-14
Kontaktperson: Dylan Wallman
Förvaltande organ: Sveriges lantbruksuniversitet
Land: Sverige
Beviljade medel: 1 400 000 kr
  • 2020-14

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81