Bovete – ökad odling och användning i Norden
Diarienr: 2020-30
Kontaktperson: Martin Knicky
Förvaltande organ: RISE Research Institutes of Sweden
Land: Sverige
Beviljade medel: 640 000 kr
  • 2020-30

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81