Mot en ny helheltsförståelse av interaktioner mellan mera effektiva ärtväxter, pollinerande insekter och mikrober i ekologiskt jordbruk i Norrland
Diarienr: 2020-18
Kontaktperson: Natuschka Lee
Förvaltande organ: Umeå universitet
Land: Sverige
Beviljade medel: 280 000 kr
  • 2020-18

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81