Participatory design of innovative lupin and soybean-based crop management for plant-based organic products - PADILSO
Diarienr: 2020-31
Kontaktperson: Pierre Chopin
Förvaltande organ: Sveriges lantbruksuniversitet
Land: Sverige
Beviljade medel: 1 400 000 kr
  • 2020-31

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81