COVICAM-En internationell tvärsnittsstudie kring användning av komplementär- och alternativmedicin under COVID-19 pandemin
Diarienr: 2020-42
Kontaktperson: Johanna Hök Nordberg
Förvaltande organ: Karolinska institutet
Land: Sverige
Beviljade medel: 380 000 kr
  • 2020-42

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81