Finska videarter (Salix L.) som källor för nya antibakteriella och antifungala extrakt och ämnen
Diarienr: 2021-57
Kontaktperson: Pia Fyhrquist
Förvaltande organ: Pia Fyhrquist / Helsingfors universitet
Land: Finland
Beviljade medel: 1 510 000 kr
  • 2021-57

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81