Taktil massage som behandling för ungdomar med ADHD; utvärdering av emotionella och fysiska effekter samt livskvalitet i en pilotstudie inom BUP
Diarienr: 2020-16
Kontaktperson: Anna-Carin Robertz
Förvaltande organ: Region Västra Götaland
Land: Sverige
Beviljade medel: 1 000 000 kr
  • 2020-16

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81