Indicators for assessment of health effects of consumption of sustainable, organic school meals in Ecoregions (INSUM)
Diarienr: 2020-81
Kontaktperson: Susanne Bügel
Förvaltande organ: Københavns Universitet
Land: Danmark
Beviljade medel: 1 250 000 kr
  • 2020-81

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81