Effekter av anpassad kolhydrat kost som antiinflammatorisk behandling av barn med juvenil idiopatisk artrit; studie av metagenomik, tarmpermeabilitet
Diarienr: 2020-34
Kontaktperson: Lillemor Berntson
Förvaltande organ: Uppsala universitet
Land: Sverige
Beviljade medel: 900 000 kr
  • 2020-34

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81