Managing ecosystem balances to new optima that favor biodiversity and biocontrol of aphids
Diarienr: 2021-32
Kontaktperson: Teun Dekker
Förvaltande organ: Sveriges lantbruksuniversitet
Land: Sverige
Beviljade medel: 920 000 kr
  • 2021-32

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81