Kan sulforafan i broccoligroddar skydda mot mitokondriell dysfunktion och förbättra vår metabola hälsa?
Diarienr: 2020-33
Kontaktperson: Filip Larsen
Förvaltande organ: Gymnastik och Idrottshögskolan
Land: Sverige
Beviljade medel: 1 500 000 kr

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81