Ekhagastiftelsens Vetenskapliga Råd

Rådet består av sju ledamöter och en sekreterare. Rådet har till uppgift att vara rådgivande organ åt stiftelsens styrelse i frågor som gäller fullföljandet av stiftelsens allmännyttiga ändamål. Det är Vetenskapliga Rådet som utvärderar alla ansökningar och granskar projekten.

img

Walter Osika

Ordförande

Docent i klinisk neurovetenskap, läkare med specialisering inom internmedicin, kardiologi och psykiatri. Föreståndare för Center för Social Hållbarhet vid Karolinska Institutet, förtroendeuppdrag som expert i offentliga utredningar. Forskning omfattande tidiga riskfaktorer för kardiovaskulära och psykiatriska sjukdomar, mental stress och utmattningssyndrom, samt olika aspekter av hållbarhet.

img

Miek Jong

Ledamot

Director of NAFKAM och professor vid Norges arktiske universitet, Tromsø. Universitetslektor, Mittuniversitetet Sundsvall.
Jong has more than 20 years of experience with investigating the effectiveness and safety of CAM modalities such as meditation, yoga, hypnotherapy, anthroposophic medicine, homeopathy, guided imagery, massage, herbs, nutrition and dietary supplements. Jong’s particular interests include supportive care in cancer, with specific focus on wilderness therapy. She has published more than 150 papers, articles, book chapters.

img

Ann-Marie Dock Gustavsson

Ledamot

Ann-Marie är Agronomie doktor i växtodlingslära och arbetar med forskning, undervisning och rådgivning om växtodling; främst ogräsbiologi, ekologisk produktion samt biologisk mångfald i odlingslandskapet. Hon genom åren arbetat vid SLU, Hushållningssällskapet, Högskolan i Hedmark, Jordbruksverket samt vid Miljödepartementet och Näringsdepartementet. Hon har bland annat varit ledamot i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald 1994-2021.


img

Axel Mie

Ledamot

Forkare vid Stockholms universitet.

img

Georg Carlsson

Ledamot

Professor vid Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp.

img

Klas Blomgren

Ledamot

Professor i pediatrik vid Karolinska institutet.

img

Johanna Hök

Ledamot

Adjunkt vid Karolinska institutet.

img

Hubertus Videgård

Sekreterare

Hubertus har arbetat många år som IT-projektledare men fokuserar sedan några år tillbaka på Ekhagastiftelsen och sin egen näringsverksamhet. Hubertus är civilekonom och barnbarn till stiftelsens grundare.