Vem kan söka medel

Ekhagastiftelsen har inga begränsningar vad gäller från vilket land en ansökan kommer. Vi godkänner ansökningar från hela världen.

För ansökningar som inte kommer från Europa, Kanada eller USA rekommenderar vi att det i ansökan ingår ett samarbete med en svensk samarbetspartner som är praktiskt involverad i genomförandet av projektet.

För ansökningar från Europa har vi heller inga formella krav på att det bara kan vara en institution (universitet, högskola, forskningsinstitution, etc.) som kan söka anslag. För ansökingar från andra länder måste en organisation eller institution vara förvaltande organ för projektet. Vi välkomnar ansökningar från alla (även privatpersoner) men observera våra krav på vetenskaplighet när det gäller projektet uppbyggnad, genomförande och utvärdering.

Det är möjligt att söka stipendiemedel från stiftelsen, men detta beviljas i regel endast för forskningsrelaterade projekt. Vi finansierar inte grundutbildning.