Konferens Medicin 2010

I april 2010 arrangerade Ekhagastiftelsen en 2-dagars vetenskaplig konferens på temat Integrativ Medicin samt Tarmekologi och Allergi. Under konferensen presenterade internationellt erkända experter aktuell forskning och utblick för framtiden. Ett antal projekt som erhållit betydande finansiering från Ekhagastiftelsen presenterade också sin forskning. Runt 60 föreläsare och deltagare hade bjudits in att medverka vid konferensen som hölls på Villa Källhagen i Stockholm.

En dokumentation om konferensen (Conference Proceedings) har tagits fram och består av en kort presentation av stiftelsen, följt av ett antal forskningsområden som erhållit stöd. Proceedings innehåller även sammanfattningar av presentationer, vetenskapligt program samt populärvetenskaplig sammanfattning av Ekhagastiftelsens forskningsprojekt.

Dokument