Beviljade anslag

På dessa sidor vill vi sprida information om alla de projekt som vi har bidragit med medel till. I dagsläget finns det detaljerad information endast för 2021 och 2020 beviljade projekt, men vårt mål är att utöka detta inom den närmsta tiden.

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • Alla år
Totalt beviljade medel 2023: 21 010 000 kr
2023-15 Mistelextrakt som tillägg t standardbehandl. vid avancerad pankreas cancer: en multicenter, dubbelbl., randomiserad placebokontrolloerad klin. studie
2023-16 Information o utbildning om komplementär & integrativ medicin vid cancer: Erfarenheter och utvärdering bland patienter och hälso- & sjukvårdspersonal
2023-18 Odlingsåtgärders betydelse f markens bördighet & grödornas kvalitet i ekolog. & biodynamisk odling utvärdering av mångårigt, gårdsbaserat, fältförsök
2023-21 Ekodagarna 2024 - Eko för framtiden
2023-25 Increasing crop genetic diversity to close the yield gap in organic wheat farming (DIVERSOW)
2023-26 Hästunderstödd terapi för barn och ungdomar med psykiskohälsa
2023-28 Effekter av ett digitalt MediYoga program hos patienter med symtomatiskt paroxysmalt förmaksflimmer - en randomiserad multicenter studie
2023-29 A randomized controlled study assessing the effectiveness of a wilderness program on the mental and physical health of young cancer survivors
2023-32 Förutsättningar för inhemsk produktion av ekologiskt köksväxtfrö
2023-42 Markhälsa i ekologisk växthusodling
2023-45 Påverkan på näringsintag och näringsstatus av en helt eller delvis vegetabilisk kost hos unga i Sverige
2023-51 Cupping massage vs tactile massage for the treatment of chronic neck pain: A randomized controlled pilot study investigating pain mechanisms.
2023-54 Effects of bilberry and oat intake on plasma lipids, inflammation and exercise capacity in patients with type 2 diabetes or myocardial infarction
2023-68 Evaluation of Artemisia annua and A. afra teas for malaria prevention: a randomized pragmatic trial in Benin
2023-110 Demonstration of Indigenous Aromatic Plants as Natural Control Mechanism for insect/pests of crops for improving Food Security and Human Health
2023-112 Sustainable and healthier options for minimizing yield loss from pest birds in rice fields
2023-115 A farmer-centric management of aflatoxin contamination using microbial biocontrol inputs for safe agricultural products
2023-122 Digital-assisted smart integrated agroecological maize pest Spodoptera frugiperda management in Benin
2023-126 Ecologically based rodent pest management in Tanzania: A Biological Control approach
2023-142 Effects of L-theanine-caffeine combination on selective attention in adolescents with ADHD and acutely sleep-deprived healthy adults
Totalt beviljade medel 2022: 21 860 000 kr
2022-14 Samspelet mellan kost och bakterier i kontroll av diabetes typ 2
2022-20 Antimicrobial Agents from Rwandan Herbs
2022-22 Improving health-related quality of life in individuals affected by childhood maltreatment: a randomized controlled pilot study
2022-27 Integrerat växtskydd i svensk jordgubbsodling: feromonbaserad parningsstörning av jordgubbsvecklaren
2022-33 Kan utveckling av diabetes typ 2 undvikas genom kost med lågt gluteninnehåll eller probiotikatillskott?
2022-35 The source of dietary protein matters: plant-based proteins contributing to a healthy and sustainable diet – metagenomic and metabolomics approaches
2022-36 Att nyttja sortskillnader hos spannmål, åkerböna och ärt i ekologiska samodlingsystem
2022-38 Minskad risk för spridning av antibiotikaresistens vid ekologisk odling genom användning av biogasprocesser
2022-39 Production of quality food protein through mushrooms cultivation on forest residues
2022-42 Nordisk konferens för kulturspannmål 2023
2022-43 Dubbelårig spannmålsodling, ett stort men ändå enkelt steg för mer resurseffektiv produktion av kvalitetsråvara
2022-46 Mattenklee – ny uthållig sorttyp av rödklöver som stärker lokal produktion av högkvalitativt proteinfoder
2022-47 Optimerad sticklingproduktion för nyttig helsvensk sötpotatis
2022-52 A non-traditional complex intervention for the treatment of pediatric sleep problems: a quasi-experimental study
2022-57 Breeding of multi-parent populations of winter peas for organic agriculture
2022-64 Organic diet in pregnancy and transgenerational health effects-OrgDiet project
2022-69 Seaweed for gut health- nourishing body's natural immune system
2022-72 FUTUREGRAIN: Exploring Rice diversity in agricultural systems and nutritional quality towards healthier food with a lower environmental impact
2022-86 A prospective, randomized clinical trial of a traditional, plant-based treatment for HIV in Tanzania
2022-104 A study of the hypoglycemic effect of african traditional fermented foods among adults with type 2 diabetes mellitus
Totalt beviljade medel 2021: 20 305 000 kr
2021-22 A natural antibiotic with many talents: Synergistic and resistance-breaking activities of rhodomyrtone
2021-32 Managing ecosystem balances to new optima that favor biodiversity and biocontrol of aphids
2021-51 Utveckling av DNA-baserad jordanalys för ärtrotröta ökar hållbar produktion av baljväxtbaserade livsmedel
2021-52 Förbättrar ekologiskt lantbruk genom naturligt förhindrande av antibiotikaresistensspridning
2021-53 Påverkan av växtskadliga nematoder i ekologiska odlingssystem
2021-56 Kadmiumkoncentration i potatis från konventionell, ekologisk och biodynamisk produktion i långtids-odlingsexperimentet DOK
2021-57 Finska videarter (Salix L.) som källor för nya antibakteriella och antifungala extrakt och ämnen
2021-58 Optimering och kvantifiering av ekosystemtjänster genom blomsterremsor i ekologisk jordgubbsodling
2021-59 Psykedelia och Fysisk Hälsa
2021-63 Reaching 25 per cent of organic agricultural land by 2030 in line with IFOAM principles of organic agriculture
2021-67 Studies of the variability of biologically active and anticancer compounds in organically and biodynamically grown and fermented fireweed leaves
2021-69 Pilot: Microbial diversity in agricultural systems and its effects on the human microbiome. An exploratory basis for follow-up research
2021-70 Complementary and Alternative Medicine Support for Children with Cancer
2021-75 Dietary counselling in the treatment of generalized anxiety disorder: A randomized wait-list controlled pilot trial
2021-78 Healthier or not? A closer look at the diet quality of plant-based diets and associations with health status
2021-94 Effect of a healthful diet on gut permeability and allergic symptoms in children with peanut and/or nut allergy
2021-98 Soil inoculation as a strategy to improve traditional Mesoamerican agroecosystem productivity to improve nourishment & food security of rural families
2021-124 Unmasking the agricultural monster: Agroecological approaches to fall armyworm management in Nigeria
Totalt beviljade medel 2020: 12 290 000 kr
2020-14 Samodling av åkerböna och ärt i ekologiska odlingssystem
2020-16 Taktil massage som behandling för ungdomar med ADHD; utvärdering av emotionella och fysiska effekter samt livskvalitet i en pilotstudie inom BUP
2020-18 Mot en ny helheltsförståelse av interaktioner mellan mera effektiva ärtväxter, pollinerande insekter och mikrober i ekologiskt jordbruk i Norrland
2020-30 Bovete – ökad odling och användning i Norden
2020-31 Participatory design of innovative lupin and soybean-based crop management for plant-based organic products - PADILSO
2020-33 Kan sulforafan i broccoligroddar skydda mot mitokondriell dysfunktion och förbättra vår metabola hälsa?
2020-34 Effekter av anpassad kolhydrat kost som antiinflammatorisk behandling av barn med juvenil idiopatisk artrit; studie av metagenomik, tarmpermeabilitet
2020-41 Nordiskt symposium Forum för integrativ cancervård
2020-42 COVICAM-En internationell tvärsnittsstudie kring användning av komplementär- och alternativmedicin under COVID-19 pandemin
2020-46 Hållbar livsmedelsproduktion- vilken mat kan agroforestry i Sverige bidra med?
2020-59 The combined effects of perimeter trap crops and semiochemical attractants on the management of pea and bean weevil and bruchid beetle in faba beans
2020-76 Development of an Evidence-Based Decision Aid on Complementary and Alternative Medicine (CAM) for Parents of Children with Cancer in Norway
2020-81 Indicators for assessment of health effects of consumption of sustainable, organic school meals in Ecoregions (INSUM)
2020-126 Agro-ecological practices to tackle the new invasive pest, fall armyworm (Spodoptera frugiperda) for sustainable food production in East Africa
Totalt beviljade medel 2019: 15 810 000 kr
2019-03 Effects of Whole-System Anthroposophic Medicinal Product Interventions: a Systematic Review and Meta-analyses
2019-04 Aronia in the type 2 diabetes treatment regimen
2019-16 The influence of rainfall patterns and intensity on nitrogen mineralization from organic soil amendments
2019-21 Den mjuka massagens betydelse för patienter som vårdas inom intensivvård
2019-29 Arbuskulär mykorrhiza för Striga-kontroll i småskaligt jordbruk
2019-31 Förbättrad jordhälsa som ett sätt att förbättra jordens hälsa - är regenerativt lantbruk en möjlig väg?
2019-32 From annual to perennial cereals – domestication of a perennial relative of barley for regenerative agriculture and sustainable food production
2019-37 Utvärdering av stabila kväve-isotoper i blodplasma som biomarkör för konsumtion av ekologisk mat
2019-46 Anpassning till EU-direktiv 2018/848: Är vinterodlade bladgrönsaker lämpliga grödor vid ekologisk odling i tunnel i Sverige
2019-49 Seaweed, a superfood for the growing population- improving the bioavailability of healthy ingredients
2019-62 Öronakupunktur som tillägg vid behandling av ångestsymptom inom affektiv psykiatrisk öppenvård
2019-67 En Randomiserad kontrollerad genomförbarhetsstudie som studerar hur Friluftsterapi kan påverka mental och fysisk hälsa bland unga canceröverlevare
2019-72 Herbal Preparations from African Medicinal Plants for Adjunctive Treatment of Cerebral Malaria
2019-73 Pesticide contamination: ensuring favourable environment for organic operators through EU legislative frameworks
2019-74 Genotyping of the USDA-NPGS Carrot Collection
2019-79 Systems biology of COPD subgroups based on Western and Chinese diagnosis
2019-82 Productivity, profitability and sustainability of smallholder organic and conventional farming systems in Sub Saharan Africa: drivers and potential h
Totalt beviljade medel 2018: 12 825 000 kr
2018-01 Promoting human health and well-being by maintaining matrix related organic food qualities from field to fork
2018-05 Holistisk hälsa i Sápmi
2018-10 Den vårdande beröringens betydelse inom akutvårdskontext med inriktning mot intensivvård.
2018-18 Återställa tarmhälsan hos gynekologiska cancerpatienter som har genomgått strålbehandling - en studie om tarmflora och kostfibrers betydelse
2018-22 Tillgänglighet och implementering av Mindfulnessbaserade Interventioner (MBI) inom Svensk hälso- och sjukvård
2018-30 Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv
2018-32 Hållbar produktion av vallbaljväxter i ekologiska odlingssystem
2018-40 Mikrobiota, livsstil och kostmönster hos mor och barn i Northpop-kohorten: effekter på allergi-risk
2018-42 FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholberoende: en randomiserad kontrollerad studie
2018-56 Epigenetics and Vegetarian Dietary Pattern Study – Evaluating changes in Epigenetic Methylation Patterns in Lifetime Vegetarians and Non-Vegetarians
2018-73 HealthWheat - Development of a low allergenic, high nutritional organic wheat
2018-74 Beehive as a natural resource of antibiotic alternatives
2018-85 Lindring av symptom för patienter med Crohn´s eller ulcerös kolit med mjölksyrabakterier från honungsbin - en klinisk placebokontrollerad studie
2018-90 Development of novel baits to selectively prevent Drosophila suzukii from damaging berry production in Sweden
2018-93 Antimikrobiella resistensgener i tarmfloran hos 5-åringar
Totalt beviljade medel 2017: 12 345 000 kr
2017-03 Spyflugelarver som en naturlig tillgång vid antibiotikaresistens och sårläkning, till hjälp för diabetespatienter i Afrika.
2017-07 Afrikanska medicinalväxter tillhörande familjerna Combretaceae, Rubiaceae och Piperaceae som källor till nya antimikrobiella ämnen
2017-09 Den mikrobiella tarmflorans sammansättning och benägenheten för inflammation och depressionssymtom hos unga vuxna patienter.
2017-19 Healthier food from the ground up - Rewarding farmers for public goods provision
2017-24 Farm system health in practice
2017-28 Livsmedelskvalitet och förfruktsvärde hos ekologiskt odlade linser
2017-31 Blomsterremsors påverkan på nyttiga och skadliga markdjur
2017-33 Effect of Farming Systems on the Accumulation of Biologically Active and Anticancer Compounds of Potato Tubers with Coloured Flesh
2017-50 Market Class Genetics and the Development of Improved Carrot Germplasm for Organic Production Systems
2017-52 Woody perennial agriculture in the temperate North: nutrition and ecosystem services
2017-55 Reversing Diabetes type 2 using nutrition as medicine
2017-57 Hållbar produktion av vallbaljväxzter i ekologiska odlingssystem, år4
2017-78 Effekter av MediYoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer
2017-88 Yoga-mindfulness för patienter med ledgångsreumatism och persisterande smärtproblematik - en randomiserad klinisk prövning
2017-96 Förbättrade kvalité med innovativa växtskyddsstrategier mot mjöldagg i ekologisk jordgubbsodling i tunnlar
Totalt beviljade medel 2016: 12 460 000 kr
2016-06 A more holistic approach for breeding: including quality from a value chain perspective
2016-12 En interventionsstudie om klimatvänliga och ekologiska matvanor som främjar en god tarmflora samt bidrar till hållbar hälsa och miljöutveckling
2016-29 Saline organic: perspectives for saline organic products, saline organic cropping systems, and a saline food chain
2016-35 Participation in mind and body exercises and its relation to self-healing processes.
2016-36 Lignan-rich whole grain consumption - effects on cardiometabolic risk factors and gut microbiota
2016-47 Tarmflora hos barn och ungdomar med neuropsykiatrisk sjukdom: en ny möjlighet till behandling
2016-49 Klokt mot sot
2016-58 Earthworm interaction with plant diseases, potential agents for biological control in agriculture. Case: Fusarium Head Blight in Uruguay
2016-61 Integrated outcomes for integrated care – Evidence-based assessment of integrated healthcare interventions for pain
2016-62 Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingsförsök med ekologisk och konventionell odling i Önnestad, Skåne
2016-68 Insektspollinations påverkan på mineralkoncentration och lagringstid av ekologiska äpple
2016-82 Animal self-medication and human medicinal practice: from Asian elephant feeding behaviour to human pharmacopeia
2016-84 MISTRAL - Mistletoe therapy in primary and recurrent inoperable pancreatic cancer
2016-85 Näringsrika och smakliga fermenterade svenska ekologiska baljväxter
2016-88 Trends of cadmium concentrations in organic and conventional wheat from a long-term field experiment
Totalt beviljade medel 2015: 10 210 000 kr
2015-04 Unga vuxnas övergång till växtbaserad ekologisk mat som självterapeutisk process
2015-11 Ground cover management in organic apple orchards in South Africa: Trade-offs between above- and belowground ecosystem services
2015-17 Närodlad edamame - nytt hälsosamt livsmedel för dagens konsumenter
2015-20 Instrumentutveckling för mätning av utveckling i hälsa och lidande utvecklad i antroposofisk vårdmiljö
2015-60 'On-farm' seed priming: an ecological & sustainable disease management strategy
2015-65 Healthy plants from healthy soils: Resilience and stability of organic cropping systems
2015-70 Exploring the potential of using stable isotopes as biomarkers for organic food consumption in epidemiological studies
2015-72 Existentiell Genomik: En prospektiv studie om effekter av multimodal rehabilitering och integrativ vård på genomstabilitet – samt eventuella samba
2015-74 En kunskapssammanställning: Helhetssyn i växtskyddet i ekologisk odling, samt effekter på hälsa och biologisk mångfald av eko-bekämpningsmedel
2015-76 Research into nutritive value and anticancer properties of blueberry and raspberry fruit from biodynamic, organic and conventional production
2015-85 Livsstil och allergi – betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets tidiga uppväxt – Aladdin-studien
Totalt beviljade medel 2014: 10 370 000 kr
2014-01 Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingsförsök med biodynamisk, ekologisk och konventionell odling
2014-35 Effekt av yoga på blodtryck och livskvalitet hos patienter med högt blodtryck i primärvården
2014-37 Existentiell Genomik: En prospektiv studie om effekter av multimodal rehabilitering och integrativ vård på genomstabilitet – samt eventuella samband
2014-44 Instrumentutveckling för mätning av utveckling i hälsa och lidande utvecklad i antroposofisk vårdmiljö
2014-55 Hållbar produktion av vallbaljväxter i ekologiska odlingssystem
2014-60 Bemötande inom primärvården
2014-61 Studier av markens långsiktiga bördighetsegenskaper, produktionsförmåga och odlingsprodukternas kvalitet i biodynamisk odling
2014-63 Development and Implementation of a Permanent Regulatory Framework for Anthroposophic Medicinal Products in Europe
2014-64 Research into health effects of ancient wheat species varieties compared to modern varieties
2014-69 Innovativa klimatåtgärder i ekologisk produktion
2014-70 Does organic food affect mRNA expression in humans? A potential cross-kingdom regulatory link between agriculture and human health
2014-84 Mjuk massage vid smärta: en interventionsstudie bland äldre multisjuka personer på vård- och omsorgsboende
2014-92 Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – att odla och äta från perenna system, steg 3
2014-93 Developing best practice networks of health in organic agricultural systems
Totalt beviljade medel 2013: 12 110 000 kr
2013-02 Kan musikterapi hjälpa stamcellstransplanterade barn och ungdomar tillbaka in i livet?
2013-06 Är ekologisk mat bättre för hälsan? Effekten av ekologisk mat på halten av diklorofenoler i blodplasma och allergisk sensibilisering
2013-09 Inventering av upptaget av tungmetaller i ekologiskt odlade växthusgrönsaker
2013-10 Pesticidfri jordgubbsodling via fröbehandling
2013-12 Kan man förebygga allergi genom att ge barnet smakportioner tidigt?
2013-14 Yield stability and sustainability in protein forage crop, faba bean - Utilisation of synergism in plant rhizosphere
2013-16 Nutritional quality of locally adapted cereal cultivars in organic farming
2013-23 Does long-term gut colonization with yeasts protect against allergy development?
2013-32 Mindfulness Based Childbirth and Parenting
2013-39 Hjärnfunktioner hos kvinnor med kronisk insomni – förändras dessa efter behandling med öronakupunktur? En PET-studie
2013-40 Writing of PhD-thesis: “Towards a new, dynamic concept of health”
2013-43 Träning av Zhineng Qigong för patienter med långvariga ländryggsproblem - en pilotstudie
2013-44 Användningen av ayurveda inom hälsofrämjande verksamhet i Sverige
2013-58 Deltagande i mental träning och avslappningsövningar i relation till självskattad hälsa och läkemedelsanvändning
2013-59 International Safety study on Osteopathy in Children, The VOKO study
2013-63 Making the results of evolutionary breeding in spring wheat functional for farmers, using a chain perspective
2013-65 Exploring Caregiving Aspects of Anthroposofic Integrative Care for Persons with Chronic Widespread Pain
2013-127 Stepwise Improvement of a Biocrystallisation Assay for Examining Effects of Homeopatic Preparations Using Cress Seedlings
Totalt beviljade medel 2012: 6 800 000 kr
2012-10 Akupunktur vid spädbarnskolik - en multicenter RCT som på BVC jämför standardiserad akupunktur, individuellt punktval och ingen akupunktur
2012-13 Anthroposophic Integrative Care in Sweden - Comparative Effectiveness Research of Ideas-driven Non-profit Health Care Service
2012-26 Utvärdering av biokol och typ av stallgödsel för att förbättra växtnäringshushållningen i ekologisk odling
2012-27 Receptiv musikterapi för kvinnor behandlade för gynekologisk cancer
2012-31 MEST - massage efter stroke
2012-43 Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige - att odla och äta från perenna system, steg 2
2012-51 En randomiserad kontrollerad pilotstudie i Compassionate Mind Training för anhöriga till cancerpatienter.
2012-52 Design of Study: Are children in preschools that serve organic food healthier?
2012-54 A randomized placebo-controlled trial on the effect of rhythmic massage therapy on cancer-related fatigue in breast cancer patients
2012-58 “Improving the natural resistance of children through organic nutrition”
2012-66 Further Development of Methodologies for Sustainability Assessment and Monitoring in Organic/Ecological Agriculture
2012-68 TP Organics: strengthen the position of agro-ecological and organic food and farming within EU research programmes beyond 2013
Totalt beviljade medel 2011: 5 200 000 kr
2011-14 Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige - att odla och äta från perenna system
2011-17 Effects of and experiential Mind-Body Skills course on self-reflection, empathy and openmindedness of nursing students
2011-21 Massagens påverkan vid utmattningssyndrom
2011-33 Discovering new drugs to treat tuberculosis by screening extracts of African plants traditionally, used to treat infections.
2011-37 Osynliga Mirakel - en multikulturellt kommunikation av ekosystemtjänster
2011-58 Att pröva och utvärdera en integrativ behandlingsmetod vid stressrelaterad ohälsa
2011-59 Öronakupunktur vid sömnsvårigheter hos vuxna med beroende av bensodiazepiner och bensodiazepinderivat
2011-61 Kan vi förebygga allergi utveckling hos barn med ett kombinerat kosttillskott av mjölksyrabakterier och fiskfettsyror till mor och barn?
2011-66 Receptiv musikterapi för kvinnor medicinskt behandlade för gynekologisk cancer
2011-73 Effect of heating and electromagnetic radiation on homeopathic preparations of Stannum metallicum
2011-74 Reviewing and Developing Health Concepts for Ecological Agriculture
Totalt beviljade medel 2010: 6 055 000 kr
2010-07 Herbal medicine among the Miskitu
2010-21 Naturen, kuren och samhället
2010-22 Modell för strategisk planering av lokalt anpassade företag inom ekologisk råvaruproduktion och förädling
2010-33 The effects of a probiotic supplement on gut microbiota, immunity and necrotizing enterocolitis in very premature children
2010-53 Kan vi förebygga allergi genom tillförsel av naturliga mjölksyrebakterier till modern under graviditeten och barnet under första levnadsåret
2010-62 Odlingsåtgärder för allsidig växtnäringsförsörjning, god skörd och hög näringskvalitet i ekologiska odlingssystem - år 2
2010-64 Kartläggning av smittkällor för utbrott av rödsjuka hos ekologiska värphöns
2010-69 Den generella effekten av ekologiskt lantbruk på biologisk mångfald
2010-85 Transcendental Meditation or Hypnotherapy for the Treatment of Children with Tension-type Headache
2010-89 An evolutionary breeding approach to improve bread quality of spring wheat for low input organic farming systems
2010-100 Towards Cademario in Sweden - Exploring barriers and facililtators in the development of contemporary integrative care
Totalt beviljade medel 2009: 6 990 000 kr
2009-06 Integrativ behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa
2009-11 Towards Cademario in Sweden - Exploring barriers and facilitators in the development of contemporary integrative care
2009-20 Odlingsåtgärder för allsidig växtnäringsförsörjning, god skörd och hög näringskvalitet i ekologiska odlingssystem
2009-23 Multifunctional legumes for organic cropping systems
2009-45 Honey and its novel lactic acid bacteria - a key role in future wound management?
2009-46 Tarmflorans roll vid hälsa och sjukdom - fortsatta studier
2009-47 Comparative milk proteomics and metabolomics: A pilot study on effects of roughage and horn status on cow milk.
2009-64 En aktiv mark ger hälsosamma livsmedel
2009-76 Internationell kunskapsspridning om hur myndigheter kan underlätta för medborgarna att minska miljöpåverkan från sin livsmedelskonsumtion
2009-79 Ekhagastiftelsen Konferensserie: Medicin 2010
Totalt beviljade medel 2008: 7 995 000 kr
2008-11 Komplementär och alternativ medicinsk (KAM) behandling i relation till hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
2008-14 Nyupptäckta mjölksyrabakterier i binas honungsproduktion - lösningen på honungens gåta?
2008-23 Tarmflorans roll vid hälsa och sjukdom - fortsatta studier
2008-27 Förberedelser för framtagning av helt ekologisk och helt komposterbar fibertäckduk att användas i perennodling i ekologisk produktion
2008-33 Differences in micronutrient content of organically and conventionally grown produce: A metabolomics approach
2008-43 Effekt av Qigong och fysisk träning på personer med långvarig nacksmärta med avseende på funktionsförmåga och livskvalité
2008-44 Resursbevarande och näringsmässigt adekvat matsedel baserad på inhemskt producerade vegetabilier
2008-58 Exploring new ways - facilitation, systemic research and decision making
2008-59 Hudnära vård på BB - delarbete om amning
2008-62 Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) - det kvinnliga metabola syndromet - effekt av elektroakupunktur och fysisk träning
2008-66 Bright light therapy as a novel treatment for subjects with irritable bowel syndrome with concommitant signs of winter depression
2008-69 The Methodology of Personalized Medicine: Integration of anthroposophic medicine and conventional medicine
2008-79 Utvärdering av gårdsbaserad biogasproduktion med fast stallgödsel i ekologisk odling
2008-82 Örter för bekämpning av bladmögel i ekologisk potatisodling - stärkt växtförsvar och ökad skörd
2008-87 Framtidens lantbruk - klimatanpassat, resurssnålt, högintensivt
Totalt beviljade medel 2007: 9 437 500 kr
2007-01 Mineralutsöndring och basbelastning
2007-04 Social and cultural dimensions of disease curing: Exploring initiated hunters' (Dozobele) knowledge on traditional medicine in West Africa
2007-06 Gurgling med äggantikroppar för att förhindra candidainfektioner hos personer med nedsatt immunförsvar
2007-07 När gula fläcken åldras - Att med alternativa metoder mildra konsekvenserna av åldersförändringar i gula fläcken, AMD
2007-09 Farm seed opportunities
2007-11 Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) - det kvinnliga metabola syndromet - effekt av elektroakupunktur och fysisk träning
2007-13 Kurkulturer
2007-17 Virvlat vatten: eventuell effekt vid bevattning av tomat och gurka samt verkan på jord och mikrobiell flora
2007-21 Naprapati eller läkarrådgivning vid rygg- och nackbesvär. En långtidsuppföljning av resultaten i en randomiserad kontrollerad studie
2007-23 Tarmflorans roll vid hälsa och sjukdom
2007-24 Optimisation of newly developed biocrystalisation method for examining gluten quality, with perspectives for wheat breeders and processors, and intol
2007-30 Mikrobiologisk organismbank, för tillämpad praktisk och samhällsnyttig bioteknisk forskning
2007-32 Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier, Högskolan i Gävle
2007-34 Spädbarn med kolik - en randomiserad kontrollerad studie om akupunkturs effekt på kolik
2007-37 Örter för bekämpning av bladmögel i ekologisk potatisodling
2007-38 Kan ultrasvak biofotonemisjon brukes som et mål på naeringsmidlers vitalkvalitet?
2007-39 Moderna psykoterapimetoder - en integrativ inriktning
2007-41 Energiskolan i Bohuslän - en integrativ behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa
2007-42 Är beräkningar av emergi-fotavtryck användbara för bedömning av framtida möjligheter till livsmedelsförsörjning med förnyelsebara resurser?
2007-45 Förbehandling av frön och unga plantor - för ett bättre liv i växthus och på fält
2007-47 Långtidsuppföljning av effekterna av probiotika-tillförsel under avvänjningen på tarmflora, immunologisk utveckling och förekomsten av allergier och ö
2007-48 Odlingsrelaterad näringsberikning av råvaror
2007-53 På jakt efter den perfekta moroten - inverkan av platsgivna faktorer och olika kulturåtgärder på egenskaperna hos ekologiskt odlad morot
2007-54 Utvärdering av ekologiska jordgubbar avseende sundhet, härdighet, smak samt innehåll av fenoler med antioxidativ aktivitet
2007-56 Verkan av olika former av stallgödsel och användning av biodynamiska preparat för utvecklingen av marken bördighetsegenskaper
2007-58 The roles of neutral oligosaccharides in human breast milk and of the intestinal microbiota on immune maturation and allergy development in children
Totalt beviljade medel 2006: 10 705 000 kr
2006-07 The role of neutral oligosaccharides in human breast milk and intestinal microbiota on immune maturation and allergy development in children
2006-09 Zinks tillgänglighet i traditionella matberedningar i Mali
2006-10 Stråsädessorters odlingsvärde - ny provningsmetodik för ekoodling
2006-16 Effekter och kostnader av magmassage vid förstoppning
2006-21 Förbättrar rötning av grönmassa kvalitén hos kålväxter
2006-23 Mikrobiologisk organismbank för tillämpad praktisk och samhällsnyttig bioteknisk forskning
2006-27 Samernas läkeväxter - en sammanställning
2006-29 Hur är biologiska mekanismer och livsstil kopplade till psykologiskt välbefinnande hos kvinnor?
2006-30 På jakt efter den perfekta moroten - inverkan av platsgivna faktorer och olika kulturåtgärder på egenskaperna hos ekologiskt odlat morot
2006-32 Ekologiskt kretsloppsjordbruk och samhällsutveckling till skydd för Östersjöns miljö forskningsinformation rörande hittills uppnådda resultat samt pla
2006-33 Att utveckla allergi eller inte - en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer?
2006-38 Case studies of innovative local food networks: uncovering successful organizational, logistical and marketing strategies
2006-40 Örtextrakt i ekologisk potatisodling
2006-42 Senapsmjöl mot ogräs i ekologisk grönsaksproduktion - pilotstudie
2006-43 Utvärdering av ekologiska jordgubbar (selektioner/utländska sorter) avseende sundhet, härdighet, smak samt innehåll av fenoler med antioxidativ aktivi
2006-44 Livsstil och allergi - betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets tidiga uppväxt
2006-46 Adventisternas hälsolinje i Sverige
2006-52 Hjälp till självhjälp - framtidens motto för understödjande behandling av infektionssjukdomar?
2006-53 Planeringsanslag för att kunna bygga upp partnerskap kring ekokommunutveckling och samarbete kring psykosocial hållbar utveckling mellan Sverige och K
2006-54 Framgångsfaktorer för produktion och förädling av ekologiska livsmedel i lokalt anpassad skala
2006-58 Plantago major (groblad) som sårförband
2006-62 En explorativ och omvårdnadsteoretisk studie av upplevd effekt
2006-65 Towards integrative care in emergency medicine
2006-67 Pilotprojekt Deltagardriven forskning på försöksgårdar
2006-68 Kan biodynamisk/ökologisk kvalitet vises å ha helsemessig betydning?
2006-69 Virvlat vatten: effekt och verkan på jord, urlakning och tillväxtfördel/näringsinnehåll hos tomat och gurka
2006-70 Bidrag för seminarium i riksdagshuset
2006-71 Swedish Forum on Integrative Medicine 2007
Totalt beviljade medel 2005: 3 500 000 kr
2005-06 Development of biocrystallisation method for examining effects of homeopathic metal potencies on germinating seeds
2005-14 Nitrat i grönsaker som skydd mot hjärtkärlsjukdom
2005-16 Effekter av växtöstrogener på kärlnybildning, tillväxtfaktorer och lokala hormonnivåer i normal human bröstvävnad in vitro och in vivo
2005-20 Plantago major (groblad) som sårförband
2005-26 Modern psychotherapeutic methods - an integrative approach
2005-28 Do neutral oligosaccharides in human breast milk influence the gut flora and immune reactions in the neonate
2005-33 Att utveckla allergi eller inte - en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer?
2005-35 Ekologiska skogsmiljöers betydelse för rehabilitering av stressrelaterade sjukdomar
2005-36 Fritt foderval och hel spannmål till värphöns på bete
2005-42 Deltagardriven forskning - inverkan, påverkan, etablering
2005-45 Samspel markmikroorganismer och organiska gödselmedel för bättre kvalitet
2005-46 Propagation of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.): roles of its two symbionts N2-fixing Frankia and mycorrhizal fungi for improved plant establis
2005-48 Användning av blåmussla som foder- och näringstillskott med relevans till förekomst av miljögifter
Totalt beviljade medel 2004: 5 510 000 kr
2004-03 Ekologiskt kretsloppsjordbruk - metod att minimera växtnäringsförluster till Östersjön
2004-18 Analysis of neutral oligosaccharides in breast milk from atopic and non-atopic women
2004-20 Tvärvetenskapligt projekt om hälsa och medicinhistorisk forskning samt publikation av hälsoböcker
2004-22 Nutrigenomic study of mechanisms of colon cancer protective effects of a probiotic bacteria - identification of genes accessible to dietary manipulati
2004-24 Probiotikas effekt vid sekretorisk otit - kliniska, bakteriella och immunologiska aspekter
2004-31 Framtagande av lokalanpassade stråsädessorter för ekologisk odling genom deltagande forskning
2004-34 Nygammal biologisk metodik kan stimulera växters hälsa och kvalitet
2004-36 Svenska på schweiziska kurorter under 1900-talet och förbindelserna med hälsorörelsen i Sverige
2004-39 Maten och mikroberna på bondgården - vad är det som förmedlar skyddet mot allergi?
2004-43 Sökandet efter hälsan. Allergikers användning av alternativ medicin
2004-52 På jakt efter den perfekta moroten - inverkan av platsgivna faktorer, odlings- och vidareförädlingsåtgärder samt våra värderingar på egenskaperna hos
2004-55 Musselmjöl istället för fiskmjöl i ekologiskt foder
2004-57 Hälsoeffekter av strukturerat vatten hos människan
2004-62 Utveckling och utvärdering av ekologiska lantbrukssystem
2004-73 Integrative medicine in primary health care
Totalt beviljade medel 2003: 4 295 000 kr
2003-05 Samspel mellan hönshållning och oljeväxtodling, år 2
2003-13 Stress och psykobiologisk reaktivitet vid allergi
2003-16 Effekt av fysisk träning och Qigong på patienter med kronisk nacksmärta
2003-25 Utveckling och utvärdering av ekologiska lantbrukssystem
2003-28 Utveckling av analysmetodik för glukosinolater i Brassicaväxter
2003-36 Kväveformens inverkan på produktkvalitet - innehåll av vitamin C och glukosinolater i vitkål
2003-41 Ny handbok i ekologiskt lantbruk
2003-46 Primärprevention genom tillförsel av probiotiska bakterier
2003-51 Participatory supply chain management for the sustainable development of local agrifood networks
2003-53 Alger som biostimulerande medel och biogödselmedel i ekologisk odling
2003-54 Stimulering av kroppsegen NO produktion med kosttillskott i behandling och prevention av infektion
2003-56 Vetenskaplig dokumentation på Ekhaga försöksgård
2003-59 Normalflorans beroende av kostvanor, betydelse för sjukdomsrisk och probiotika-utveckling: kartläggning med molekylär bioteknik och datorstöd
2003-62 Nutritionella effekter av nya livsmedel från svampförädlad spannmål
Totalt beviljade medel 2002: 6 500 000 kr
2002-02 Strategiskt utvecklingsarbete i enlighet med Aktionsplan 2005 - uppföljning och fördjupning
2002-04 Stimulering av kroppsegen NO produktion med kosttillskott i behandling och prevention av infektion
2002-10 Betydelsen av de i komjölk naturligt förekommande konjugerade linolsyror för mitokondriell energiförbrukning och kroppssammansättning hos människa
2002-14 Psykologiska faktorer och immunfunktion hos allergiker under stress
2002-18 Cardiovascular effects of Chinese red yeast rice
2002-21 Primärprevention av allergi genom tillförsel av probiotiska bakterier
2002-25 Kunskapsprocesser i ett hållbart jordbruk - framväxten av nya kunskaps- och informationssystem inom svenskt jordbruk
2002-30 En randomiserad kostinterventionsstudie, i vilken en teoretisk idealkost prövas gentemot "normalkost" vid behandling av reumatoid artrit
2002-31 Effekt av fysisk träning och Qigong på patienter med kronisk nacksmärta
2002-34 Betydelsen av diet och livsmönster med avseende på intestinala infektioner och allergi i tidig barndom; konsumentkunskap, attityder och behov
2002-41 Är bruttoprimärproduktion en användbar indikator på ekosystemets förmåga att generera ekosystemtjänster?
2002-42 Food pictures - Validation and standardization of the biocrystallization method. - a) development of image analysis software; b) intercomparison between
2002-44 Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och brukare - i samverkan för ett rikt odlingslandskap
2002-45 Utveckling och utvärdering av ekologiska lantbrukssystem
2002-49 Samspel mellan hönshushållning och oljeväxtodling
2002-55 Probiotisk behandling med laktobaciller vid infektiösa och inflammatoriska tillstånd i tarmen
2002-63 Människan och den medicinska mångfalden: 2003 års skandinaviska forskningskonferens om alternativ och komplementär medicin
Totalt beviljade medel 2001: 10 095 300 kr
2001-05 Hormonella effekter av yoga och taktil massage, två alternativmedicinska metoder
2001-07 Odlingsåtgärder för att begränsa brunröta och potatisvirus inom ekologisk potatisodling
2001-14 Nya analytiska metoder för och analys av tarmens mikrobiologiska ekosystem hos nyfödda
2001-16 Beteendevetenskapliga aspekter vid eksem
2001-23 Biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk
2001-30 Ekologiskt lantbruk och biologisk mångfald - en förstudie
2001-34 Fortlöpande basdokumentation av djuren och djurrelaterade funktioner på Ekhaga försöksgård
2001-35 Psykologiska faktorer och immunfunktion hos astmatiker och allergiker under stress
2001-37 Framtagande av lokalanpassade stråsädessorter för ekologisk odling genom deltagande forskning
2001-39 Etik i ekologisk djurhållning
2001-40 Mikrobiell tarmflora, genuttryck och hälsa
2001-46 Behandling av baljväxtrika vallar för kvävereglering i ekologiska växtföljder
2001-47 Ekologisk potatisodling - växtskydd, växtnäring och kvalitet
2001-54 Sammanställning av registrerade data rörande växtskadegörare på Ekhaga försöksgård
2001-58 Utrustning till Ekhaga försöksgård
2001-59 Leg condition, behaviour and health of two genotypes of chickens in indoor and outdoor environments
2001-64 Planering av interventionsstudie av hållbar livsmedelskonsumtion
2001-74 Utveckling av mobil utrustning i ekologisk svinproduktion
2001-78 Försök med miljömedvetna och uthålliga odlingsformer
2001-80 Ogräsreglering i växtföljder med och utan djurhållning
2001-81 Utvecklingsplan för ekologiskt lantbruk
2001-82 Studentprojekt vid Ekhaga försöksgård
2001-83 Tilläggsansökan för analyser i projekt: Ekologisk potatisodling
Totalt beviljade medel 2000: 3 283 000 kr
2000-01 Driftsledning vid Ekhaga försöksgård
2000-02 År 2 - Odlingsåtgärder för att begränsa brunröta och potatisvirus inom ekologisk odling
2000-03 Ogräsreglering i växtföljder med och utan djurhållning
2000-04 Åtgärder mot klumprotsjuka
2000-05 Ekologisk odling av kepalök - ogräsreglering, växtnäring och miljöpåverkan
2000-06 Ekologisk potatisodling - växtskydd, växtnäring och livscykelanalys
2000-07 Värdering av resursanvändning i mjölkproduktion - en metodjämförelse
2000-08 Forskning om kvalitet på matvaror
2000-09 Utveckling av uthålliga strategier för näringstillförsel till växthustomat: Inverkan på näringsläckage, skörd samt tomatens smak och kvalitet
2000-10 Development of a Whole Farming Systems Approach for Ekhaga - Helhetssyn Ekhaga försöksgård
2000-11 Medel för genomförande av Ekhagadagen 2000
2000-12 Integration av gäss i uthålligt lantbruk - studentprojekt på Ekhaga försöksgård
2000-13 Deltagande forskning: Växtodlingsgruppen - Mellersta Sverige (Enköping)
2000-14 Dokumentation av projektet "Rehabilitering av unga Fibromyalgipatienter"
2000-15 Uppbyggnadsstöd av en psykoterapiinstitution på högskolenivå
2000-16 Färdigställande av maskinhall - Ekhaga försöksgård
Totalt beviljade medel 1999: 4 961 418 kr
1999-01 Teknisk utrustning till CUL
1999-02 Datorutrustning för dokumentationsarbete vid Ekhaga försöksgård
1999-03 Försök med jordbruksredskap delvis tillverkade av koppar
1999-04 Tre studentprojekt vid Ekhaga försöksgård sommaren 1999
1999-05 Projekt Biologisk Mångfald
1999-06 Dokumentation Ekhagasvin
1999-07 Hönsprojekt Ekhaga försöksgård
1999-08 Ogräsreglering i växtföljder
1999-09 Agromiljömedicinskt forskningsprogram
1999-10 Teknisk utrustning till CUL's informationsverksamhet
1999-11 Datorutrustning för dokumentation av försök vid Ekhaga försöksgård
1999-12 Erfarenhetsutbyte SLU / USA
1999-13 Ekologisk trädgård SLU
1999-14 Driftledning o försöksplanering Ekhaga försöksgård 1999+2000
1999-15 Ekologisk/ekonomiska analys av lantbrukets roll i en uthållig utveckling 1999-2001
1999-16 Ogräsreglering (fortsättn.)
1999-17 Fjärilslarver i kålodling
1999-18 Biologisk mångfald 2000
1999-19 Broilers, boskap och värphöns
1999-20 Mot bättre vetande - vägar till kunskapsutveckling om det Biodynamiska kiselpreparatet
1999-21 Studentprojekt vid Ekhaga försöksgård
1999-22 Pedagogisk demonstrationsodling vid Ekhaga försöksgård
1999-23 Promenadslinga/info.häfte om … Ekhaga försöksgård
1999-24 Kallväxthus vid Ekhaga försöksgård
1999-25 Ekologiska slaktkycklingar
1999-26 Ekonomi vid Ekhaga försöksgård
1999-27 Försök med olika odlingsformer 1999/2000+2000/2001
1999-28 Stipendium Lennart Karlsson
1999-29 Odlingsåtgärder för att begränsa brunröta … år 2000
1999-30 Medel till utredning om det ekologiska lantbrukets växtnäringsförluster
1999-31 Undersökning av växtnäringssituationens långsiktiga förändring på en ekologiskt odlad gård
Totalt beviljade medel 1999-2023: 252 922 536 kr