Nordiskt symposium Forum för integrativ cancervård
Diarienr: 2020-41
Kontaktperson: Johanna Hök Nordberg
Förvaltande organ: Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
Land: Sverige
Beviljade medel: 310 000 kr
  • 2020-41

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81