Tidsplan för hanteringen av ansökningar

 • Ansökningssystemet öppnar: 1 april varje år

  och det går att lägga in ansökningar.

 • Sista ansökningsdag: 20 maj varje år

  Ansökningssystemet stänger vid midnatt.

 • Vetenskapliga Rådet utvärderar ansökningarna

  och sammanställer rekommendation under sommaren.

 • Styrelsen tar beslut

  på styrelsemöte i oktober eller november.

 • Resultat meddelas

  inom ca en vecka från styrelsebeslut.

 • Sökande bekräftar

  genom att skicka in första rapport.

 • Projektet kan starta

  och medel rekvireras.