Förbättrar ekologiskt lantbruk genom naturligt förhindrande av antibiotikaresistensspridning
Diarienr: 2021-52
Kontaktperson: Rolf Lood
Förvaltande organ: Lunds universitet
Land: Sverige
Beviljade medel: 1 420 000 kr
  • 2021-52

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81