Psykedelia och Fysisk Hälsa
Diarienr: 2021-59
Kontaktperson: Otto Simonsson
Förvaltande organ: Karolinska institutet
Land: Sverige
Beviljade medel: 1 000 000 kr
  • 2021-59

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81