Optimering och kvantifiering av ekosystemtjänster genom blomsterremsor i ekologisk jordgubbsodling
Diarienr: 2021-58
Kontaktperson: Maria Viketoft
Förvaltande organ: Sveriges lantbruksuniversitet
Land: Sverige
Beviljade medel: 1 350 000 kr
  • 2021-58

Box 34 012, 100 26 Stockholm

info@ekhagastiftelsen.se

070-240 81 81