Välkommen till Ekhagastiftelsen

Ekhagastiftelsen grundades redan 1944 av Gösta Videgård och stödjer sedan dess vetenskaplig forskning inom ekologiskt lantbruk samt komplementär och biologisk medicin.

Vi är den största forskningsstiftelsen i Sverige inom vårt område och delar årligen ut mellan 20 och 25 miljoner kronor till olika projekt.