Välkommen till Ekhagastiftelsen

Ekhagastiftelsen grundades redan 1944 av Gösta Videgård och stödjer sedan dess vetenskaplig forskning inom ekologiskt lantbruk samt komplementär och biologisk medicin.

Vi är en av de större stiftelserna i Sverige som ger medel till forskning och har sedan 1998 har bidragit med över 213 miljoner kronor till forskningprojekt inom våra prioriterade områden.